Een greep uit de communicatiemodellen die ik kan inzetten tijdens trainingen

Feedback in en uit de rol

Gespreksmodel van Egan

Kernkwadranten

Harvard Gespreksstructuur

GROW model

Johari

Badsoc

Halto-model

Roos van Leary

STAR-model

Agressie A-B-C gedrag

Covey

6 Fasen gesprek

Slecht Nieuws-model

Kübler-Ross rouwverwerkingscurve

Situationeel Leidinggeven