Raadslid Gemeenteraad 2022

Voordracht Kandidatencommissie

Met Ingeborgs jarenlange ervaring als theatermaker en projectleider bij het Volksbuurtmuseum plaatst de commissie een echte kenner van Utrecht op de kieslijst met een indrukwekkend netwerk in de haarvaten van de stad. Ze is daarnaast een professional die het klappen van de zweep in het publieke domein kent. De commissie ziet in haar een innemende, betrokken en benaderbare volksvertegenwoordiger.

Persoonlijke toelichting

In 1986 ben ik in Lombok komen wonen om, na mijn opleiding Cultureel Werk, hier in Utrecht Theater en Drama te studeren aan de HKU. Ik voel me als een vis in het water in deze stad, en woon inmiddels in Rivierenwijk, met vrouw en kind.

Ik heb jaren theater gemaakt bij STUT, met bewoners van o.a. Sterrenwijk, Kanaleneiland, Overvecht en Ondiep, en werk nu bij het Volksbuurtmuseum.

De afstand tussen politiek en burgers is in mijn ogen veel te groot, ik maak me daar zorgen over. Hier ligt een taak voor politici: Luisteren naar de bewoners van de stad, mooie initiatieven ondersteunen,  gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen, en oog hebben voor iedereen.

De stad is van ons allemaal, en het is belangrijk dat jong en oud, uit alle lagen van de samenleving, uit alle wijken, dat ook zo ervaren.

Luisteren… en zo nodig in actie komen: daar ga ik met plezier mijn uiterste best voor doen!

ingeborg.hornsveld@utrecht.nl